PRIJSSTRUCTUUR

Onze prijzen gelden voor een bepaalde categorie. Daar binnen zijn er opsplitsingen naargelang de leeftijd.

 • CAT 1 ERKEND JEUGDWERK
  Onder jeugdwerk verstaan we groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met jeugd,  in de vrije tijd en onder begeleiding.
 • CAT 2 JEUGDGROEPEN - ZORGGROEPEN
  Alle jeugdwerkgroepen die niet voldoen aan de voorwaarden van erkend jeugdwerk.
  Zorggroepen: RVT, dagverblijven, organisaties erkend door VAPH.
 • CAT 3: SCHOLEN
  Kleuterscholen, Lagere school, Middelbare school, Hoger onderwijs, Universiteiten, Bijzonder onderwijs
 • CAT 4: ALLE ANDERE GROEPEN
  Familiegroepen, sportgroepen, culturele vereniging, oud leiding, bedrijven,...

VOORSCHOTREGELING

Voor nieuwe boekingen geldt er ook een nieuwe voorschotregeling. Bij de boeking, indien meer dan een half jaar op voorhand, vragen wij een eerste voorschot van 100 euro per nacht. Vanaf zes maand voor het verblijf volgt een tweede voorschot. Dit bedraagt 20% van de vermoedelijke eindfactuur. Het eerste voorschot wordt hiervan in mindering gebracht.